يکشنبه 28 بهمن 1397 - Sunday, February 17, 2019

مرکز فناوری اطلاعات -> ارتباط با ما
برای ارتباط با مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر) دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می توانید با آدرس زیر مکاتبه کنید:
بابل: خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، سایت کامپیوتر
تلفن مستقیم مرکز: 3264904-0111
ایمیل : itc@nit.ac.ir
برای ارسال نظرات خود،  نیز می توانید از فرم استفاده نمایید.
*ایمیل ارسال کننده
نام ارسال کننده  
*متن نظرات
*كد امنيتي
كد امنيتي