يکشنبه 28 بهمن 1397 - Sunday, February 17, 2019

مرکز فناوری اطلاعات -> اخبار و رویدادها -> آخرین اخبار مرکز
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


طراحی پایگاه جدید اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال 1390 پس از تصویب شورای انفورماتیک و تشکیل کارگروه تخصصی وب، آغاز گردید و تاکنون برای کلیه دانشکده‌ها، معاونت‌ها و پژوهشکده‌ها، وب‌سایت مستقلی طراحی گردید است.وب سایت های طراحی شده:


http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=41C3FBE8-BAD5-48BB-A51A-D75D39E3776B

وب سایت دانشکده مهندسی مکانیک

 
http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=4BF2EABC-8F96-45B9-B3C6-974435547125 

وب سایت دانشکده مهندسی شیمی

 

http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=C638C1D9-48A9-46F6-AA9C-0A59ADCC3E25

وب سایت دانشکده مهندسی عمران

 

http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=810C48B0-63D1-4941-A9AE-EA95C9F64253

وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=4CFDCD05-6532-44EA-903B-FD15854E591C

وب سایت دانشکده علوم‌پایه


http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=CA926D06-0D89-4F4E-A670-0CC4330A97C3

وب سایت معاونت پژوهش و فناوری

 

http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=0A8E6DA2-17F4-4B2F-9543-CE4A50BFFDCA

وب سایت معاونت اداری و مالی


http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=57B4280F-2874-4A4D-9F48-BF30F1F95FAF

وب سایت معاونت آموزشی


http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=F5E2549A-6E90-453C-9593-07FC37008901

وب سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی


http://itc.nit.ac.ir/imageViewGallery.aspx?galleryID=D1D3B143-1BF7-4C06-ADF3-A3DB75D2C89B

وب سایت پژوهشکده فناوری نانو (انگلیسی)تاريخ ارسال : 8:47:15 15/7/1391
آخرین اخبار مرکز

[نمایش اخبار به صورت مختصر]     [نمایش اخبار به صورت صفحه ای]     [بایگانی اخبار مرکز]     [اخبار دانلودها به صورت مختصر]