سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 - Tuesday, May 21, 2019

مرکز فناوری اطلاعات -> نیازمندی ها -> پیوندهای مفید
اف تی پی عمومی برای دانشجویان دانشگاه

ftp://ftp.nit.ac.ir/
بانک نرم افزار دانشگاه

ftp://software.nit.ac.ir/
پست الکترونیکی دانشگاه

http://www.nit.ac.ir/email
مدیریت حسابهای کاربران دانشگاه

http://manager.nit.ac.ir
نمودار پهنای باند اینترنت دانشگاه

http://itc.nit.ac.ir/view_..
وب سایت انگلیسی دانشگاه صنعتی نوشیرو..

http://en.nit.ac.ir
جشنواره بين المللي خوارزمي

http://khwarizmi.irost.org
دانشگاه فردوسي مشهد

http://www.um.ac.ir/
دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir
صدا وسیما ایران

http://www.irib.ir
مركز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف

http://cc.sharif.ir
مركز محاسبات و فناوري اطلاعات دانشگا..

http://citc.ui.ac.ir
مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای ..

http://its.um.ac.ir/
مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتبا..

http://www.aictc.com/
مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه تبریز

http://itcenter.tabrizu.ac.ir
مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان

http://it.iut.ac.ir/
مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگ..

http://www.shirazu.ac.ir/i..
مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دان..

http://citc.ut.ac.ir
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2