جمعه 6 ارديبهشت 1398 - Friday, April 26, 2019

مرکز فناوری اطلاعات -> پیگیری ثبت نام و درخوستهای آنلاین
این صفحه جهت پیگیری ثبت نام ودرخواستهای آنلاین مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشد.
شما می توانید شماره پیگیری خود را، که در هنگام ثبت نام برای شما ایجاد و ارسال شده است را در ذیل وارد نموده تا از وضعیت ثبت نام خود مطلع شود.